P.V.S.

P.V.S.

Detta är abrasiv vattenskärning som genom åren utvecklats till P.V.S. (Precisionsvattenskärning).

 • Skärning och borrning med samma verktyg
 • Skonsamt mot materialet
 • Inga skadliga gaser och ångor
 • Inga termiska och kemiska skador
 • Inga droppande smälta metaller
 • 0,75 mm bred skärande stråle = minimalt slöseri med material
 • Alla material skärs med samma verktyg
 • Inga spänningar eller mikrosprickbildning i materialet
 • Hög kvalitet på skurna materialets kanter, efterarbete krävs sällan
 • Skonsamt mot legeringar
 • Miljövänlig
 • Skär i stort sätt alla material
 • Vinkeltoleranser ner till +- 0,1 vid 50 mm snittyta, +- 0,02 vid 20 mm snittyta
 • Bordsstorlek 3000x1500 mm.
 • 0,1- ca 200 mm stål.

 

Vattenskärning bygger på att vi pumpar upp vatten till ca 4200 bars tryck, därefter tillsätter vi abrasivmedel och fokuserar allt samman genom ett munstycke för att i praktiken skapa en oändligt lång slipande stråle av sand som skär genom materialet.

På Lis-AB använder vi uteslutande nybruten eller nykrossad garnet för att minimera tillförsel av främmande material i processen.

För att kunna styra strålen av vatten och sand på ett tillfredställande sätt, så använder vi det bästa som finns på marknaden idag vad gäller skärbord och mjukvara för abrasiv skärning.

All utrustning kommer från amerikanska OMAX Corp.

 

Varför blir skärsnitten så bra?

Till att börja med så använder vi välbyggda och stadiga maskiner.
Vi använder oss också av något som kallas dynamisk vattenskärning, det betyder att vi kompenserar skärhastigheten vid 79 punkter/mm genom hela snittkonturen, vi höjer skärhastigheten på raksträckor och sänker vid hörn och radier. På det så lägger vi en fullt styrd vinkelkompensering vid samma antal punkter. 
Vidare så kan vi styra in/ut-skärningar, hörnstrategier och maximering av skärvägar på ett mycket effektivt sätt.

Vi har även möjlighet att styra tryck, sandmängd och in-skärnings strategi för att på ett säkert sätt göra hål och invändiga konturer i sköra och/eller laminerade material som normalt sätt måste förborras innan skärning.

Make är styrsystemet för vattenmaskinerna.


IntelliCam - översättningsprogram från 3D-2D.


Layout är den CAD vi använder.

KONSTRUERA FÖR P.V.S.

 • V.S. används med fördel vid tappning av svetsade konstruktioner, små innerradier och bra precision gör att tappar kan göras med spel ner till 0,05 mm vilket gör att snäva toleranser vid svetsning lätt efterföljs.
 • Tappning används med fördel även som rikt-tappar vid bultade konstruktioner i stället för eller tillsammans med styrtappar.
 • Ytor med toleranskrav planhet ±0,1 behöver inte efter-bearbetas.
 • Frigångshål med generell ISO-tolerans SMS 715 medel behöver inte efter-bearbetas.
 • Brotschning och gängning utförs direkt i skurna hål.
 • Behövs det bearbetningsmån för efterkommande operationer räcker det oftast med ett pålägg av 0,1-1 mm, då ingen värmepåverkad zon uppkommer.
 • Mycket hårda material kan med fördel skäras till färdig produkt med P.V.S.
  Som referens kan nämnas att Hardox 450 och S355 har samma skärbarhet vid skärning.
 • Verktygsstål härdat till 60 HRC har ca 30% lägre skärbarhet än S355.
 • Plastdetaljer i exempelvis POM har 80% högre skärbarhet än S355.
 • P.V.S. är framtaget för att göra raka snitt, men kan med fördel även användas vid sneda skärningar upp till 7°
 • Vi på Lis-AB finns alltid här som bollplank för nya idéer P.V.S. slutar aldrig att utvecklas.