Om oss

Företaget

Lottendals insdustriservice AB förkortat LIS-AB ägs och drivs av VD Robert Andersson tillsammans med delägaren Andreas Watsfeldt. Företaget har anor från 1980-talet men etablerades i sin nuvarande form år 2006 och har sitt huvudsäte  i Lottendal, dryga 8km utanför Kisa.

Vi är i nuläget totalt fyra anställda och vårt årliga ekonomiska mål är att omsätta 5-6 mnkr.

Lottendals Industriservice är ett komponenttillverkande företag inom maskinkonstruktion. Vi har en väl lämpad verkstad och modern maskinpark i gott skick för tillverkning av detaljer i de flesta gångbara material.

Vi jobbar årligen med ca 60-70 olika kunder i varierande storlekar och branscher.

 
Kvalité och personal

Vi strävar alltid efter att hålla en hög kvalité i allt vi tillverkar och för att hålla detta har vi interna system för:

  • Löpande vidareutbildning av personal .
  • Instruktioner för personal vid olika operationer och maskiner.
  • Egenkontroll och leveranskontroll av färdig detalj.
  • Löpande beredningsuppdateringar efter avslutade jobb.
  • Systematisk riskbedömning av samtliga maskiner och arbetsuppgifter.
  • Systematiskt FU av maskiner och verktyg.
  • Extern kontroll av mätinstrument.

Vi arbetar idag med MONITOR, ett väl utvecklat MPS-system  för artiklar, operationer, ekonomi och råmaterial för att uppnå bästa möjliga spårbarhet, repeterbarhet och materialutnyttjande.

 

Miljö

Vi ser vårt miljöarbete som en viktig del i det dagliga arbetet och strävar hela tiden efter att minimera vår belastning på naturen. Vi har en strävan att dokumentera alla kemikalier som används och minimera utsläpp i dagvatten och mark.

I vårat miljöarbeta ingår det även att minimera materialspill och att långsiktigt hitta energibesparande åtgärder.

 

Urval av återkommande kunder